วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจเอาละอองฝอยที่ผู้ป่วยไอหรือจามรด ไข้หวัดใหญ่สามารถมีอาการรุนแรงได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก, ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ, โรคปอด, โรคเบาหวาน เป็นต้น

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพราะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ประมาณ 60-70%

นอกจากการฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่อื่น ๆ ดังนี้

1. ล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ

ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำสะอาดอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทนหากไม่มีสบู่ และน้ำ

  • สเปรย์แอลกอฮอล์พกพาง่าย
  • เจลแอลกอฮอล์

2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

หากจำเป็นต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

  • หน้ากากอนามัยสำหรับคนเป็นสิว
  • หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Welcare

3. พักผ่อนให้เพียงพอ

การพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวัน จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้

4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

การทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งหากทานไม่ครบก็อาจหาวิตามินมาเสริมในส่วนที่ขาดได้ เช่น

  • วิตามินซี (Vitamin C)

5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยง่าย

หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ไข้สูง, ไอ, เจ็บคอ, คัดจมูก หรืออ่อนเพลีย ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และรับการรักษาที่ถูกต้องทันที

Latest